Biuro księgowe Wrocław, obsługa kadrowa, biura rachunkowe, usługi rachunkowe, usługi księgowe, rachunkowość, Wrocław

W ramach działalności prowadzimy zarówno pełne księgi rachunkowe, jak i księgowość uproszczoną.

Zajmujemy się również obsługą kadr i płac.

Nasze główne zadania:

w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 • Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów
 • Tworzenie polityki rachunkowości
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
 • Ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie rejestrów, deklaracji i informacji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Przygotowywanie niestandardowych raportów na potrzeby zarządu oraz banków

 

w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

 • Ewidencjonowanie dokumentów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie rejestrów, deklaracji i informacji podatkowych

w zakresie prowadzenia ewidencji ryczałtowej

 • Sporządzanie rejestrów, deklaracji i informacji podatkowych
 • Prowadzenie ewidencji przychodów

w zakresie obsługi kadrowo-płacowej

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących stosunku pracy
 • Tworzenie list płac
 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • Obsługa firmy w związku z obowiązkami płatnika składek ZUS
 • Rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń

 

Cenimy czas naszych Klientów, dlatego osobiście odbieramy dokumenty od Państwa, a deklaracje i informacje sami składamy w odpowiednich urzędach.